Kanjerschool


 OBS Cantecleer is een kanjerschool omdat we het belangrijk vinden dat kinderen

Cantecleer mag zich kanjerschool noemen, dit betekent dat de leerkrachten geschoold zijn de trainingen te mogen geven. Kanjertraining staat dan ook wekelijks op het programma bij alle groepen. 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

De volgende regels horen bij de Kanjertraining en vormen de basis voor hoe leerlingen, het team en de ouders van onze school met elkaar omgaan. Zij zijn overal in onze school te vinden in de vorm van petjes en van posters.De kanjerpetten
Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken.
 
Meer informatie over de Kanjertraining kunt u vinden in onze schoolgids, of neem een kijkje op de website www.kanjertraining.nl. Juf Janet is de kanjer coördinator op onze school, met vragen kunt u bij haar terecht of bij één van de leerkrachten.