WELKOM

Van harte welkom op de site van OBS Cantecleer. Een school die volop in ontwikkeling is. Geen leerling is hetzelfde. Wij willen leerlingen stimuleren om langzamerhand zelf (mede-)verantwoordelijk te worden voor het leren en voor elkaars welzijn. Met de leerkracht in een coachende rol, willen wij kinderen uitdagen om de eigen grenzen op het gebied van kennis en vaardigheden te leren kennen en zich te ontwikkelen. Samen leren en verantwoordelijk zijn voor je eigen leren, staan bij ons centraal. 

Wij zijn een kanjerschool. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.LAATSTE NIEUWS

Cito toetsen

21 januari 2021

Komende week staan in de kalender de Cito toetsen gepland. Zoals u zult begrijpen gaan deze nu niet door. Deze zullen op

lees meer...

KANJERSCHOOL

GROEPSNIEUWS

Creatief met tekenen

21 januari 2021

Ook Anna heeft een hele mooie tekening gemaakt van een vlinder. Erg geslaagd, Anna! Goed gedaan!

lees meer...

DRONE OPNAMES SCHOOL

SCHOOL IN BEELD


Goed onderwijs voor ieder kind!