WELKOM

Van harte welkom op de site van OBS Cantecleer. Een school die volop in ontwikkeling is. Geen leerling is hetzelfde. Wij willen leerlingen stimuleren om langzamerhand zelf (mede-)verantwoordelijk te worden voor het leren en voor elkaars welzijn. Met de leerkracht in een coachende rol, willen wij kinderen uitdagen om de eigen grenzen op het gebied van kennis en vaardigheden te leren kennen en zich te ontwikkelen. Samen leren en verantwoordelijk zijn voor je eigen leren, staan bij ons centraal. 

Wij zijn een kanjerschool. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.SCHOLENGROEP

Binnen de Onderwijsstichting Arcade maakt OBS Cantecleer deel uit van een scholengroep.


De scholengroep bestaat uit:


 
          

 

NIEUWSBRIEF / KALENDER

 

GROEPSNIEUWS

Weer gestart!

23 oktober 2020

Tjonge.....wat hebben we deze week al veel geleerd over de herfst! De herfsttafel wordt ook al mooi gevuld. Fijn! Waar lees meer...

Goed onderwijs voor ieder kind!