Leerlingenraad


Drie keer per jaar komen acht leerlingen bij elkaar onder begeleiding van de locatiecoördinator. Ze praten o.a. over hoe er op het werkplein moet worden gewerkt, het wegzetten van fietsen en andere zaken in en rond de school. Voor de groepen 5 t/m 8 geldt, dat iedere groep twee vertegenwoordigers heeft.