Schoolreizen/Kamp


Schoolreis
De groepen 1/2, 3 t/m 6 en groep 7 gaan tegen het einde van het schooljaar één dag op schoolreis. Deze reis geschiedt per bus.
 
Schoolkamp
Groep 8 gaat drie dagen op schoolkamp.