Brede School Kloosterhaar


De ene brede school is de andere niet. Bij ons in Kloosterhaar denken we niet meteen aan één (nieuw) gebouw, waarin alle participanten samen komen. In Kloosterhaar gaat het vooral om samenwerking van zoveel mogelijk participanten in dienst van de jeugd met de school als middelpunt. In 2010 zijn we begonnen in Kloosterhaar en steeds meer zien we dat participanten gaan samenwerken. Vooral de jeugdclub Kloo-jo, (Kloosterhaarse jongeren), peuterspeelzaal, de BSO (BuitenSchoolse Opvang) en de school werken steeds meer samen. Ook het contact met sportverenigingen en andere verenigingen in Kloosterhaar is geïntensiveerd.
 
De combinatiefunctionarissen hebben hierin een belangrijke rol. Zij leggen immers de contacten tussen de school en de andere participanten. Weten wat er speelt, weten van elkaar waar je mee bezig bent, hoe kun je elkaar versterken en vooral, hoe kunnen we zaken zo organiseren, dat onze Kloosterhaarse jongeren èn hun ouders/verzorgers er de meerwaarde van ervaren. Daarbij is het o.a. heel belangrijk juist die kinderen een zetje in de rug te geven die dat soms net missen.
 
We zien dat er activiteiten zijn ontstaan op cultureel gebied. Te denken valt aan het diverse schoolprojecten. Niet alleen in school staat zo’n project centraal, maar ook na schooltijd bij Kloo-jo, de BSO, maar ook bijvoorbeeld de historische vereniging van Kloosterhaar of de boswachterij kunnen er nauw bij betrokken zijn. Op school hebben we “maandag en woensdag = gezonddag” ingevoerd. Net als op de andere brede scholen eten we in ieder geval twee pauzes allemaal gezond (fruit)!