Natuur en Milieu


De zorg voor het milieu is een belangrijk onderwerp. Als school vinden we dit ook een belangrijk thema in ons onderwijs. Vandaar dat het bij verschillende vakken aan de orde komt. Naast het gewone lesmateriaal maken we daarvoor gebruik van het NME-aanbod van de Stichting Natuur- en Milieu Educatie Overijssel, waarvan de scholen gebruik kunnen maken.
 
De Koppel
Gedurende het schooljaar maken we soms gebruik van het aanbod van het natuuractiviteitencentrum De Koppel te Hardenberg. Hierbij moet u o.a. denken aan exposities en natuurontdekkisten.