Schooltijden / gym
Pauzetijden:                   
Groep 3 en 4: 10.00 uur– 10.15 uur
Groep 5 t/m 8: 10.20 uur– 10.35 uur
 
De vierjarigen zijn op donderdagmiddag vrij.
De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij.
 
 
Gym
Alle groepen hebben op de donderdagen weer gymlessen van een stagiaire van Sport en Bewegen. Groep 3-4 heeft daarnaast nog gym op de maandagmiddag en de groepen 5 t/m 8 op de vrijdagmiddag.
 

Aanvangstijden
De bel gaat ’s morgens om 08.25 uur zodat de lessen beginnen om 08.30 uur precies. ’s Middags gaat de bel om 12.55 uur, zodat er precies om 13.00 uur begonnen kan worden met de les. Er wordt 5 minuten voor tijd gebeld, zodat we precies op tijd kunnen beginnen en de onderwijstijd optimaal kunnen benutten. De leerkrachten staan bij de deur en heten de kinderen welkom. Tijdens het overblijven kunnen kinderen die thuis eten niet voor 12.50 uur op het plein terecht. Wilt u hen daarom, in verband met hun eigen veiligheid, niet voor die tijd naar school laten gaan?