Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied


Lesuren


Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:   De overgebleven 240 uur (7520-7280) mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. Omdat obs Cantecleer met een continurooster werkt, kan er een evenredige verdeling worden gemaakt over de groepen 1 t/m 8.
 

Schooltijden

 
Alle leerlingen blijven op maandag, dinsdag en donderdag op school tussen de middag, uitgezonderd de donderdag voor de 4-jarigen, want zij zijn op donderdag om 12.00 uur vrij. Er wordt van 12.00 tot 12.15 uur met de leerkracht gegeten in de klas. 

 

Urenverantwoording


In de schoolgidsbijlage vindt u de praktische informatie omtrent de inrichting van de uren op onze school.
(Vakantiedagen, extra vrije dagen voor leerlingen als het team analyses van toetsresultaten maakt, voorbereiden van nieuwe werkperiodes doet en scholingsbijeenkomsten volgt.)

De schoolgidsbijlage is als bijlage toegevoegd aan deze schoolgids, zie het kopje overige informatie onder schoolinfo op deze website of klik op deze link >> Schoolgidsbijlage 2022-2023