Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Lesuren


Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:    Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. 
Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. 
De school bepaalt zelf hoe ze inzichtelijk maakt dat er voldoende tijd aan onderwijs wordt besteed. 

De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat kinderen in groep 1 t/m 4 na vier jaar 3520 uur onderwijs moet hebben gehad. Kinderen van groep 6 t/m 8 moeten 4000 uur onderwijs hebben gehad. In totaal heeft een kind dan 7520 uur onderwijs gehad.

Verantwoording schoolniveau totale onderwijstijd 8 jaar basisonderwijs:Wij nemen dit schema op, om inzichtelijk te maken hoeveel uren een hele basisschoolperiode telt.
Ieder jaar plannen wij een aantal lesvrije uren. De kinderen zijn dan vrij. De leerkrachten gebruiken die tijd voor o.a. de analyse van toetsresultaten en voorbereiden van een nieuwe werkperiode.
 
Toelichting:
In 8 jaar basisonderwijs moet een leerling minimaal 7520 uur onderwijs hebben.
In de onderbouw moeten leerlingen na vier jaar (groep 1 t/m 4) 3520 uur onderwijs hebben gehad.
Zoals u in het schema ziet, krijgen onze leerlingen 3680 uur. Wij voldoen ruim aan de norm.
Voor groep 5 t/m 8 resulteert dan nog 4000 uur. U ziet dat wij met 4100 voldoen aan de norm.
(Als een school bijvoorbeeld een continurooster heeft, mogen er ook andere verdelingen worden gemaakt.)
 
Op deze manier kunnen wij jaarlijks 20 tot 30 uur lesvrije tijd inplannen.