Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

SchoolIn een goede en uitdagende sfeer, leer je samen meer!


De school is er natuurlijk in de eerste plaats voor de leerlingen. Voor hen is de school het “venster naar de wereld”, het begin van de weg naar volwassenheid, opleiding en werk. Leerlingen moeten zich op onze school veilig voelen. Een goed contact tussen leerlingen, leerkrachten en ouders is daarvoor erg belangrijk. We willen graag een school zijn die eruit haalt wat erin zit, maar die tegelijkertijd de leerlingen leert hoe je elkaar respecteert. 

OBS Cantecleer is de enige school in Kloosterhaar. Hierdoor komt de openbare gedachte volledig tot zijn recht. Op onze school houden we er nadrukkelijk rekening mee dat er ouders en leerlingen zijn met verschillende levensbeschouwingen. De verschillen in achtergrond blijken overigens praktisch nooit.  Hieruit blijkt de positieve, eensgezinde instelling van de Kloosterhaarder bevolking. 

Onze missie

                                         “In een goede, uitdagende en veilige sfeer, leer je samen meer.” 


Onze visie 
Ons team staat voor effectief, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. Onze blik is gericht op de leerling, de opbrengsten, de leeromgeving en de samenwerking met ouders / verzorgers. 
Wij ontwikkelen ons als één team met respect voor elkaar en onze leerlingen. Samen leren en verantwoordelijk zijn voor je eigen leren, staan bij ons centraal. 

OBS Cantecleer biedt een team dat binnen een goede sfeer samenwerkt aan doelgericht, effectief en kwalitatief goed onderwijs. 

Het team zorgt voor een goede doorgaande lijn binnen de school. Cantecleer is op sociaal-emotioneel gebied een Kanjerschool. 

De leerlingen leren van en met elkaar door middel van samenwerkend leren.