UPDATE BELEID CORONAVIRUS, TIJDELIJKE AANPASSING MANAGEMENT
Aan de teams en ouders/verzorgers van:  OBS Prinses Irene, Gramsbergen; OBS Klimop, De Krim; OBS De Regenboog, Slagharen; OBS Cantecleer, Kloosterhaar
 
Onderwerpen: 
-Update beleid coronavirus
-Tijdelijke aanpassing management
 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Graag sturen wij u een update i.v.m. het landelijk/plaatselijk beleid m.b.t. het coronavirus. Het is mogelijk dat u de tekst voor een deel eerder heeft ingezien en het is mogelijk dat u de tekst voor het eerst ziet. Wie de media volgt, krijgt geen duidelijk beeld van wat er nu precies wordt gevraagd van de bevolking. Aan de hand van wat bekend is, hebben we geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen. (Wij zijn ons ervan bewust dat je overal een verschillende mening over kunt hebben, maar wij willen gewoon duidelijkheid.)
 
Nieuw besluit/ontwikkelingen basisscholen onze scholengroep:
-Wij gaan t/m 10 april (Paasweekend) niet deelnemen aan activiteiten buiten de deur, al dan niet zelf georganiseerd. Voor festiviteiten, zoals bijvoorbeeld een feestelijke ouderavond (OBS De Regenboog), zal een nieuwe datum worden gemeld.
-Deelname aan het verkeersexamen (De Regenboog) moet doorgaan, omdat er normaal gesproken geen vervangende datum is. We kunnen groep 8 niet zonder verkeersdiploma van school laten gaan.
-Liberty Tour (75 jaar bevrijding o.a. De Krim) komt ook te vervallen.
-Zieke leerkrachten blijven thuis. Bij gebrek aan vervangers betekent dit dat de kinderen thuisblijven. We proberen iedereen zo tijdig mogelijk in te seinen. Houd a.u.b. de schoolapp en website goed in de gaten.
 
Wij begrijpen dat iedereen op een onaangename manier te maken krijgt met de gevolgen van het virus. Troost u met de gedachte dat we met z'n allen zo goed mogelijk proberen de gevolgen tot een minimum te beperken. Mocht u toch informatie willen, bel dan rechtstreeks met de meerscholendirecteur Jent Hadderingh (06-18 29 02 39). Des te meer de communicatie via één persoon loopt, des te eenduidiger de communicatie!
 

Achtergrondinformatie virusherkenning en bestrijding:
 
Wat betekent dit voor uw kind? In de eerste plaats volgen de Arcadescholen de richtlijnen van het RIVM en de GGD en proberen we ouders van de scholen zo goed mogelijk te informeren. 
Of uw kind in contact is geweest met het virus is wellicht moeilijk te achterhalen. Daarbij hoeft het nog niet te betekenen dat het virus ook is overgedragen. Het coronavirus verspreidt zich voornamelijk via de lucht door hoesten en niezen naar personen die zich op een afstand van maximaal 2 meter bevinden van een ziek persoon. Mensen die in contact zijn geweest met het coronavirus kunnen tot 14 dagen daarna nog ziek worden (o.a. verkoudheidsklachten, koorts hoger dan 38°C, hoesten en/of benauwdheid). Om op tijd te kunnen ontdekken of uw kind misschien besmet is, is het belangrijk om de gezondheid van uw kind voor een periode van 14 dagen goed in de gaten te houden. Op dit moment adviseert de GGD om kinderen met verkoudheidsverschijnselen, die mogelijk in contact zijn geweest met een besmet persoon, voorlopig thuis te laten.  Wie geen klachten heeft, kan naar school. Wel adviseren we de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen, zoals te vinden op de website van het RIVM.
 
Wat te doen bij klachten? Wanneer uw kind de komende 14 dagen gezondheidsklachten krijgt, is het belangrijk dat uw kind thuisblijft en u dit doorgeeft aan GGD Drenthe 0592-306300. De GGD zal de klachten met u doornemen en beoordelen of uw kind getest moet worden op het coronavirus. Wordt uw kind ernstig ziek en is hulp nodig van een arts? Bel dan naar de huisarts. Kondig het altijd aan als u naar de huisarts of het ziekenhuis gaat. Ga niet zelf naar een ziekenhuis, huisarts of huisartsenpost.
 
Wat doet de GGD? Naar aanleiding van een besmetting voert de GGD een contactonderzoek uit. Daarbij wordt bekeken wanneer iemand ziek is geworden en met wie er contact is geweest. Op basis van het contactonderzoek wordt een risicoinschatting gemaakt en wordt gekeken of ook andere personen onderzocht moeten worden. Zo'n onderzoek is alleen zinvol wanneer er sprake is van symptomen (verkoudheidsklachten, koorts boven 38°C, hoesten, kortademigheid).
 
Erover praten met uw kind • Het is belangrijk om met uw kind te praten over het coronavirus. Uw kind is gebaat bij een ouder die rust uitstraalt. Vertel dat enkele leerlingen in Coevorden het coronavirus hebben en dat deze leerlingen nu thuisblijven. • Houd het bij de feiten zoals die door de GGD en het RIVM gedeeld worden. • Als uw kind vragen stelt waar u geen antwoord op heeft, kunt u dat gewoon zeggen. • Relativeer: leg uit dat het virus, net als de griep, in de meeste gevallen vanzelf weer over gaat. • Leg uit dat mensen van de GGD, die veel verstand hebben van ziekten, zoals griep, ervoor zorgen dat het virus niet snel verder verspreidt. • Kijk samen met uw kind naar het(Jeugd)journaal. Ga in op vragen en antwoorden van uw kind. Praat er open en rustig over.
 
Meer informatie? 
Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Of bekijk de vragen en antwoorden van het RIVM. Voor overige vragen, bel dan het landelijk informatienummer over het coronavirus: 0800-1351 of bel met GGD Overijssel 038-4281428 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00uur en 17.00 uur). De GGD Overijssel heeft twee vestigingen: Zwolle en Deventer. Beide vestigingen zijn bereikbaar met behulp van hetzelfde telefoonnummer. Meer informatie op www.ggdijsselland.nl.
 

Tijdelijke wijziging management
 
Zaterdagmorgen stapt Annita Post op het vliegtuig naar Tanzania. Het is een bezoek aan haar dochter die daar werkt. (Annita heeft al vervangende uren gewerkt.) In de praktijk betekent dit dat haar werkzaamheden als locatiecoördinator stil komen te liggen. Annet Hosting heeft de komende twee weken zorgverlof i.v.m. de zorg voor een familielid. 
Dat betekent dus dat Jent Hadderingh de vier scholen minimaal voor twee tot drie weken helemaal alleen zou moeten ondersteunen. (Ik ben wel oud, maar natuurlijk niet gek!)
 
Vandaar dat we per school iemand hebben gevraagd die de praktische zaken in de gaten kan houden. We zijn blij dat de onderstaande leerkrachten de ondersteunende rol voor hun rekening willen nemen:
 
OBS Prinses Irene: Karin Kleinheerenbrink (donderdag)
OBS De Regenboog: Cediena van Zelst (woensdag)
OBS Cantecleer: Tirza van Zandwijk (dinsdagmiddag)
OBS Klimop: Monique v/d Wetering (nader te bepalen).
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jent Hadderingh
Annita Post
Annet Horstin