Frikandellendag
Ook dit jaar kregen alle kinderen en teamleden van Cantecleer weer de jaarlijkse frikandel aangeboden door snackbar "De Kleinhaar". Hiervoor onze hartelijke dank. Het wordt zeer gewaardeerd!!! Namens Cantecleer...fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2020!!