Thematisch werken
Deze week is er in alle groepen een start gemaakt met ons eerste thema van thematisch werken. In iedere groep staat “Nederland” centraal. Het thema kan heel breed worden gemaakt. Van VOC tot seizoenen en van kunst tot inpolderen. De onderwerpen komen gedeeltelijk vanuit de leerkrachten, maar ook voor inbreng van de leerlingen is (steeds) meer ruimte. Iedere leerkracht draagt er zorg voor dat alle kerndoelen van de wereldoriënterende en creatieve vakken aan de orde komen.