MR
slider placeholder
Maandag 12 september is de eerste medezeggenschapsraad (MR) vergadering van dit schooljaar geweest. Tijdens deze vergadering is Peter Mecklenfeld verwelkomd als nieuw lid van de MR. We hebben gesproken over de het MR Jaarplan 2022-2023 en hebben de vergaderdata voor het komende schooljaar vastgestelden. Deze zijn op 16-11-2022, 24-1-2023, 13-4-2023 en 19-6-2023. Het MR jaarverslag 2021-2022 is doorgenomen en vastgesteld. Het jaarverslag is gepubliceerd op de website van school onder het kopje MR. Daarnaast hebben we gesproken over de eerste ervaringen met het continurooster, de inzet van overblijfmoeders tijdens de pauze en het nieuwe "Corona-protocol" voor school. Heb je een vraag of zou je een vraagstuk behandeld willen hebben bij een volgende vergadering, dan kun je deze sturen naar: mr-cantecleer@sg-owsa.nl. Daarnaast kan je ook altijd een van de leden van de MR aanspreken. Oudergeleding: Oswin Alberts (voorzitter) Dinand Veltink Peter Mecklenfeld Personeelsgeleding: Tirza Kremer (secretaris) Simone Huisman Janet Tromp