07-03-2018  10:39
Alle groepen hebben woensdagmorgen 7 maart bezoek gehad van een blindengeleidehond in opleiding. Stichting DCN Geleidehonden specialiseert zich in de opleiding van blindengeleidehonden. Daarbij hoort ook wheelchairguiding, het trainen van blindengeleidehonden voor rolstoelgebonden cliënten met een visuele beperking. De hond op bijgaande foto is in opleiding en door het bezoek aan o.a. onze school leert de hond op een rustige manier omgaan met kinderen. Ook de kinderen leren hier weer van, want een hond in functie (met band om zoals op de foto), mag nooit geaaid worden. Natuurlijk ging de band ook even af en kon er gesnuffeld en geaaid worden. Een leerzame ontmoeting voor zowel hond als kinderen.

21-02-2018  18:58
Door het onderhoud aan ons administratieprogramma is het helaas niet mogelijk om de weekbrief op tijd te versturen.
Zodra het onderhoud achter de rug is, zal de weekbrief zo snel mogelijk verstuurd worden.
De weekbrief van de week na de vakantie is wel al op de site zichtbaar.
09-02-2018  10:20
De heropening/open dag van onze mooi verbouwde school op 8 februari jl. was zeer geslaagd. De leerlingen hebben ’s morgens genoten van een prachtige show uit de wereld van de magie en van de dans workshop van sportservice Hardenberg.
’s Avonds werd het openingswoord gevoerd door de directeur Jent Hardering en de openingshandeling werd verricht door ’oud’ schooldirecteur van De Cantecleer Sandra Klok. Met een geweldig optreden van de streetdance groep Kloosterhaar werd het een swingende start van een mooie en gezellige avond. Veel bezoekers hebben een rondtocht door school gemaakt, waar het ‘rode draadspel’ gespeeld kon worden in de lokalen. Door het uitvoeren van opdrachten waren letters te verzamelen, deze letters vormden samen een zin. De oplossing “Zo trots als een pauw” is door velen goed ingevuld en na een trekking vrijdagmorgen op school is Tim Profijt als winnaar uit de bus gekomen. Van harte gefeliciteerd Tim. Daarnaast zijn er in de wensboom veel wensen voor school opgehangen (van korfbalveld tot ijsbaan, van langere pauzes tot kunstgras op het voetbalveld, van meer muziekles/creatieve vakken tot minder lang naar school, van continurooster tot altijd op deze school blijven en veel meer om op te noemen).
Speciaal woord van dank aan de ouderraad voor hun inzet tijdens de voorbereiding en de avond zelf. We kunnen terugkijken op een mooie, sfeervolle en gezellige dag!
Meer foto’s zijn binnenkort te zien op de website.

07-02-2018  13:44
Donderdag 8 februari wordt de school feestelijk heropend.
De kinderen krijgen 's morgens een leuk programma aangeboden door de OR en zijn 's middags vrij.
Om 17.00 uur start het officiële gedeelte.