Ons team


 

Ons team staat voor effectief, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. Onze blik is gericht op de leerling, de opbrengsten, de leeromgeving en de samenwerking met ouders/verzorgers. Wij ontwikkelen ons als één team met respect voor elkaar en onze leerlingen. Samen leren en verantwoordelijk zijn voor je eigen leren, staan bij ons centraal.
Bereikbaarheid personeel
 
OBS Cantecleer
Schoolstraat 32
7694 AX  Kloosterhaar
Tel: 0523-241473
 
Alle werknemers zijn bereikbaar via het schoolnummer: 0523-241473.
Belangrijk communicatiemiddel tussen leerkracht en ouders/verzorgers is ook de schoolapp. Via berichten in de groepsapp worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden. De mailadressen van de teamleden zijn te vinden bij documenten in onze SchoolApp.