Binnen de Onderwijsstichting Arcade maakt OBS Cantecleer deel uit van een scholengroep.


De scholengroep bestaat uit: