WELKOM

Van harte welkom op de site van OBS Cantecleer. Een school die volop in ontwikkeling is. Geen leerling is hetzelfde. Wij willen leerlingen stimuleren om langzamerhand zelf (mede-)verantwoordelijk te worden voor het leren en voor elkaars welzijn. Met de leerkracht in een coachende rol, willen wij kinderen uitdagen om de eigen grenzen op het gebied van kennis en vaardigheden te leren kennen en zich te ontwikkelen. Samen leren en verantwoordelijk zijn voor je eigen leren, staan bij ons centraal. 

Wij zijn een kanjerschool. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.SCHOLENGROEP

Binnen de Onderwijsstichting Arcade maakt OBS Cantecleer deel uit van de scholengroep Gramsbergen.


De scholengroep bestaat uit: 
          

NIEUWSBRIEF/KALENDER

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN

Mauro geboren!

20 januari 2020

Dinsdag 14 januari het Mauro, het broertje van Alysha, geboren. Vandaag was hij even in de klas en heeft Alysha op beschuit lees meer...

Goed onderwijs voor ieder kind!