Ons team 


Ons team staat voor effectief, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. Onze blik is gericht op de leerling, de opbrengsten, de leeromgeving en de samenwerking met ouders/verzorgers. Wij ontwikkelen ons als één team met respect voor elkaar en onze leerlingen. Samen leren en verantwoordelijk zijn voor je eigen leren, staan bij ons centraal.Het team van OBS Cantecleer bestaat uit:

Directeur:       Jent Hadderingh
Locatieleider: Annita Post

Groep 1/2:     Hilly de Vries, Tirza van Zandwijk, Jenny Beldman
Groep 3:         Janet Tromp, Tirza van Zandwijk
Groep 4:        Simone Huisman
Groep 5/6a:   Lisa Habing
Groep 6b/7:   Anneke Prijs, Erna Rijstenberg
Groep 8:        Alle Timmer, Tirza van Zandwijk, Janine Olijve (LIO)

Onderwijsassistent: Lianne Oudeluttikhuis, Nienke Kleinebuul, Roelienke Zwols
Conciërge: Jeanette Olsman en Johan Olthof