Ons team 


 Ons team staat voor effectief, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. Onze blik is gericht op de leerling, de opbrengsten, de leeromgeving en de samenwerking met ouders/verzorgers. Wij ontwikkelen ons als één team met respect voor elkaar en onze leerlingen. Samen leren en verantwoordelijk zijn voor je eigen leren, staan bij ons centraal.Het team van OBS Cantecleer bestaat uit:

Directeur:       Jent Hadderingh, mail: directie@cantecleerkloosterhaar.nl
Locatieleider: Annita Post, mail: apost@cantecleerkloosterhaar.nl (aanwezig op maandag en donderdag)

Groep 1/2:     Hilly de Vries, mail: hdevries@cantecleerkloosterhaar.nl
                        Tirza van Zandwijk, mail: tvanzandwijk@cantecleerkloosterhaar.nl
                        
Groep 3:         Janet Tromp, mail: jtromp@cantecleerkloosterhaar.nl
                        Tirza van Zandwijk, mail: tvanzandwijk@cantecleerkloosterhaar.nl

Groep 4:        Simone Huisman, mail: shuisman@cantecleerkloosterhaar.nl

Groep 5/6a:   Lisa Habing, mail: lhabing@cantecleerkloosterhaar.nl

Groep 6b/7:   Anneke Prijs, mail: aprijs@cantecleerkloosterhaar.nl
                        Erna Rijstenberg, mail: erijstenberg@cantecleerkloosterhaar.nl

Groep 8:        Alle Timmer, mail: atimmer@cantecleerkloosterhaar.nl 
                    

Onderwijsassistent:
Lianne Oudeluttikhuis, mail: loudeluttikhuis@cantecleerkloosterhaar.nl 
Roelienke Zwols, mail: rzwols@cantecleerkloosterhaar.nl

Conciërge: Jeanette Olsman, mail: jolsman@cantecleerkloosterhaar.nl


Aan- en/of opmerkingen over de website en SchoolApp kunt u mailen naar Roelienke Zwols: rzwols@cantecleerkloosterhaar.nl.