Jaarlijkse feesten


Ieder jaar wordt er op school aandacht besteed aan feesten als Sinterklaas, Kerst en Pasen. De OR verzorgt daarbij traktaties en verleent, indien nodig samen met de klassenouders, assistentie.