Andere verenigingen


In een klein dorp zoals Kloosterhaar, moet men elkaar helpen. Wij zijn ons daar terdege van bewust. Plaatselijke verenigingen kloppen wel eens bij de school aan met een verzoek om medewerking (bijv. briefjes uitdelen of aankondiging ophangen). Meestal zal dat worden gehonoreerd, mits het een sociaal-culturele activiteit ten gunste van de schoolkinderen betreft, het geen commerciële achtergrond heeft en de vereniging zelf geen gelegenheid heeft om dit via de eigen kanalen te doen. Kloosterhaarse verenigingen mogen via onze nieuwsbrief mededelingen doen als het voor onze leerlingen zinvol is. Berichten moeten vóór dinsdag 8.30 uur via de mail worden aangeleverd: directie@cantecleerkloosterhaar.nl.