OverblijfIeder die dat wil, kan gebruik maken van de overblijfmogelijkheden op school. Er wordt toezicht gehouden door vaste, betaalde, gecertificeerde overblijfmoeders en er wordt gestreefd naar een ruim aanbod van speel- en ontspanningsmogelijkheden. Het overblijven is gesplitst in twee groepen, namelijk groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 8.
Het toezicht gebeurt door 2 moeders per keer. Voor alle kinderen die overblijven is er een koelkast, waar ze hun drinken/brood in koel kunnen houden.

Regeling en kosten:
Kinderen die overblijven betalen € 1,00 per keer, ongeacht het aantal kinderen uit een gezin.
Kinderen die een kaart à € 15,- kopen, mogen één keer gratis overblijven (dus 16 keer)
Kinderen die een kaart à € 25,- kopen, mogen twee keer gratis overblijven (dus 27 keer)

De kaart heeft een onbepaalde geldigheidsduur, zolang het kind bij ons op school zit. 

Kinderen van overblijfouders betalen niet.
Overblijfouders ontvangen € 5,00 per keer.

Overblijfouders hebben allen een verklaring van goed gedrag (wettelijk verplicht). Elk voorjaar evalueert de ouderraad deze regeling. 

Klik hier voor het handboek overblijven OBS Cantecleer.