Organisatie intern en extern


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
 

School


Organisatie scholengroep:
Leerkrachten en groepen
 
In het onderstaande schema is aangegeven welke leerkrachten, met welke groepen werken.
 
Schooljaar 2020-2020.


Bereikbaarheid leerkrachten:
De leerkrachten zijn bereikbaar via het schoolnummer, of hun emailadres. Het emailadres van de leerkrachten staat vermeld in de groepsinformatiebrief, die jaarlijks meegegeven gaat worden.
 
*Vervanging leerkrachten
Voor de vervanging van leerkrachten maken wij gebruik van het digitale programma Vervangingsmanager.
Binnen onze scholengroep is voor 0,8 wft een vaste invalkracht actief.