Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?


Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd.

De AC (activiteitencommissie) organiseert in de loop van een schooljaar een flink aantal gezellige activiteiten voor de kinderen, bv. Sinterklaas, Kerst, Pasen en de Grote Schoolavond (1x per 2 jaar). Dit alles wordt betaald uit het schoolfonds, dat door de AC wordt beheerd. Bij een eventuele wijziging zullen de ouders worden gevraagd in te stemmen met de wijziging. Het schoolfonds bedraagt 15 euro per leerling.

Tegelijk met het schoolfondsgeld zal ook het schoolreisgeld worden geïnd:
Gr. 1-2: 24 euro;
Gr. 3 t/m 6: 29 euro;
Gr. 7: 35 euro;
Gr. 8: 69 euro.
 
Een wijziging van de schoolreisbedragen moet goedgekeurd worden door de MR en zal aan de ouders worden meegedeeld in de weekkaart. Schoolreisgeld is een verplichte bijdrage.
De inning van het geld wordt verzorgd door de activiteitencommissie.