hvo / gvo Zoals gezegd zijn wij een openbare school waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst of geloof. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is er op school gelegenheid om één maal per week, op dinsdagmorgen, GVO of HVO te volgen. Dit zijn lessen van 45 minuten. De lessen zijn niet verplicht. Kinderen die er niet aan meedoen, blijven onder verantwoording de groepsleerkracht en doen ander werk, maar krijgen dan geen extra les.

Elk voorjaar kunt u aangeven als uw kind naar groep 3 t/m 8 gaat, of u wilt dat uw kind GVO- of HVO lessen in het komende schooljaar gaat volgen. Namens de PKN gemeenten worden de GVO lessen gegeven door juf Ria. De HVO lessen worden gegeven door juf Gwendy.

Zoals gemeld wordt de subsidie van overheidswege voor deze lessen wellicht afgeschaft. Wat de consequenties daarvan zijn is nu nog niet te overzien.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van hvo en gvo: http://www.gvoenhvo.nl/