bestuurSinds 1 januari 2009 valt onze school onder de Onderwijsstichting ARCADE, samen met alle andere openbare scholen in de gemeente Hardenberg en Coevorden. Het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van bestuur, Mw. A. van Heijningen.
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school en zorgt onder andere voor het gebouw, de financiën en het benoemen van onderwijzend personeel. Zij legt weer verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De besluiten van het bestuur hebben vaak een directe invloed op leerlingen, personeel en ouders. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een administratieve staf.

Adres kantoor
Onderwijsstichting Arcade
Vechtstraat 5b
7772 AX Hardenberg

Postadres:
Postbus 277
7770 AG Hardenberg
Tel. 0523 – 624330

www.onderwijsstichtingarcade.nl
info@onderwijsstichtingarcade.nl
fax 0523 – 624331