Over onze school - Identiteitsbewijs OBS Cantecleer


In een goede, uitdagende en veilige sfeer, leer je samen meer!
 

  1. Waar staan wij echt voor?
Ons team staat voor effectief, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. Onze blik is gericht op de leerling, de opbrengsten, de leeromgeving en de samenwerking met ouders/verzorgers.
Wij ontwikkelen ons als één team met respect voor elkaar en onze leerlingen.
Samen leren en verantwoordelijk zijn voor je eigen leren, staan bij ons centraal.
  1. Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders ?
Leerlingen:
Geen leerling is hetzelfde! Wij willen leerlingen stimuleren om langzamerhand zelf
(mede-)verantwoordelijk te worden voor het leren en voor elkaars welzijn.
Ouders:
Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school is essentieel om het beste uit het kind te halen.
  1. Wat beloven wij leerlingen en ouders?
Leerlingen:
Wij bieden de leerlingen een veilige, effectieve en gestructureerde omgeving om de basisvaardigheden te leren. Met de leerkracht in een coachende rol, willen wij kinderen uitdagen om de eigen grenzen op het gebied van kennis en vaardigheden te leren kennen en zich te ontwikkelen. Wie ben ik en wat kan ik?
Ouders:
Wij erkennen de belangrijke rol van ouders/verzorgers. De ouders-verzorgers kunnen erop rekenen dat zij betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kinderen.
  1. Wat is onze (unieke) kracht?
OBS Cantecleer biedt een team dat binnen een goede sfeer samenwerkt aan doelgericht, effectief en kwalitatief goed onderwijs.
Het team zorgt voor een goede doorgaande lijn binnen de school.
Cantecleer is op sociaal-emotioneel gebied een Kanjerschool.
De kinderen leren van en met elkaar door middel van samenwerkend leren.
  1. Waar mag men ons op aanspreken?
Respectvolle benadering van ouders en leerlingen.
Veilige, uitdagende en sfeervolle leer- en werkomgeving.
Leerlingen leren mede hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces en ontwikkeling.
  1. Hoe willen wij dat onze kinderen de school verlaten?
Na een aantal jaren basisonderwijs, verlaat de leerling de school met een vervolgadvies dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met zijn kennis en vaardigheden.
De leerlingen en ouders kunnen terugkijken op een leerzame en fijne basisschooltijd.