HVO/GVO


OBS Cantecleer is een openbare school waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst of geloof. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is er op school gelegenheid om één maal per week, op vrijdag, GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) of HVO (humantistisch vormingsonderwijs) te volgen. Dit zijn lessen van 45 minuten. De lessen zijn niet verplicht. Kinderen die er niet aan meedoen blijven onder verantwoording van de groepsleerkracht en doen ander werk, maar krijgen dan geen extra les. Elk voorjaar kunt u aangeven als uw kind naar groep 3 t/m 8 gaat, of u wilt dat uw kind GVO- of HVO lessen in het komende schooljaar gaat volgen. Namens de PKN gemeenten worden de GVO lessen gegeven door juf Ria. De HVO lessen worden gegeven door juf Gwendy. 
 
Voor meer informatie: https://gvoenhvo.nl