Overblijf


Ieder die dat wil, kan gebruik maken van de overblijfmogelijkheden op school. Er wordt toezicht gehouden door vaste, betaalde, gecertificeerde overblijfmoeders en er wordt gestreefd naar een ruim aanbod van speel- en ontspanningsmogelijkheden. Het overblijven is gesplitst in twee groepen, namelijk groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 8.
Het toezicht gebeurt door 2 moeders per keer. Voor alle kinderen die overblijven is er een koelkast, waar ze voor schooltijd hun drinken/brood in kunnen koel houden.

Regeling en Kosten:
Kinderen die overblijven betalen € 1,00 per keer ongeacht het aantal kinderen uit een gezin.
Kinderen die een kaart á € 10,- kopen, mogen één keer gratis overblijven (dus 11 keer)
Kinderen van overblijfouders betalen niet.
Overblijfouders ontvangen € 5,00 per keer.

Overblijfouders hebben allen een verklaring van goed gedrag (wettelijk verplicht). Elk voorjaar evalueert de ouderraad deze regeling.