De Oversteek - Stichting Welluswijs


Peuterspeelzaal (PSZ)

Doordat de peuterspeelzaal “’t Kloostergrut” tegenover de school staat, kennen de peuters onze school al enigszins voordat ze echt zelf naar school gaan.


BSO

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd. Stichting Welluswijs verzorgt de buitenschoolse opvang voor veel scholen in de regio Hardenberg. Wanneer u voorschoolse opvang afneemt, brengt de bso-leidster de kinderen naar school. Voor de naschoolse opvang geldt dat de kinderen ’s middags van school gehaald worden en naar een opvanglocatie in de buurt gaan. Op deze locatie is een activiteitenprogramma opgezet waar kinderen aan deel kunnen nemen, daarbij komen aan de hand van thema’s diverse activiteiten aan bod. Van natuur- tot sport- en spelactiviteiten, van lees- tot knutselactiviteiten.
Ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen voor BSO, wat betekent dat slechts een klein deel van de kosten zelf betaald dienen te worden. Stichting Welluswijs biedt naast buitenschoolse opvang (4-13 jaar) ook dagopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2-4 jaar) en gastouderopvang aan in de regio Hardenberg. We hebben diverse locaties, dus altijd een locatie bij u in de buurt. Dankzij een intensief samenwerkingsverband is ook logopedie en fysiotherapie mogelijk. Stichting Welluswijs is ontstaan vanuit een fusie tussen Stichting ProKind Kinderopvang, Stichting Peuterspeelzalen Hardenberg e.o., Stichting Peuterspeelzalen Avereest en Gastouderbureau Vechtdal
Meer weten? Ga naar: http://www.welluswijs.nl