Updates SchoolAPP
slider placeholder
Er hebben een aantal updates plaatsgevonden binnen de schoolAPP. Hier komen we later wat uitgebreider op terug. Voor nu is het even belangrijk om te weten dat er iets gewijzigd is voor wat betreft de pushnotificaties. 

Een pushnotificatie kan door de school gebruikt worden bij een belangrijke mededeling. Dankzij pushmeldingen kunnen we een bericht tonen, ook op een moment dat de app niet in gebruik is.

Er zijn nu twee opties waar u uit kunt kiezen:
•    Alle pushnotificaties ontvangen. Dit betekent dat u bij elk nieuw bericht een pushnotificatie ontvangt;
•    Alleen belangrijke pushnotificaties ontvangen. U ontvangt dan alleen een pushnotificatie bij belangrijke berichten de schoolleiding of leerkracht vinkt dit dan aan bij het versturen van het bericht.

U kunt de instelling aanpassen in het menu onder de knop ‘Account’. Zie bijlage.
Verder wijzen we u erop dat het belangrijk is dat u automatische updates hebt ingeschakeld en altijd de laatste versie hebt (op dit moment is dat 5.0.23(30) – zie bijlage.