Activiteitencommissie


Activititeitencommissie (AC)

De Activiteitencommissie houdt zich vooral bezig met de vele praktische zaken die georganiseerd of gedaan moeten worden voor de kinderen. 
Samenstelling Activiteitencommissie 1 september 2019


Oudergeleding

Dhr. Wiljan Maathuis               - voorzitter
Dhr. Andre Olsman                  - secretaris
Mevr. Suzanne Alberts            - penningmeester
Mevr. Jessica de Jong               - lid
Mevr. Danila Wind                    - lid
Mevr. Wendy Jasper                 - lid
Dhr. Eric Nieuwlaar                  - lid
 

Personeelsgeleding

Alle Timmer
Erna Rijstenberg
 

Schoolfonds

De AC organiseert in de loop van een schooljaar een flink aantal gezellige activiteiten voor de kinderen, bv. Sinterklaas, Kerst, Pasen en de Grote Schoolavond (1x per 2 jaar). Dit alles wordt betaald uit het schoolfonds, dat door de AC wordt beheerd. Op de jaarlijkse ouderavond wordt de hoogte van de ouderbijdrage bepaald. In de bijlage staan de bedragen.
Niet verplicht: Wettelijk gezien is deze bijdrage vrijwillig, maar zonder deze bijdrage zou de ouderraad niet zoveel fijne dagen voor de kinderen kunnen organiseren.

Inning van de bijdrage

De AC int het schoolfonds en het schoolreisgeld per bank. Deze posten worden samen de ouderbijdrage genoemd. U kunt kiezen uit betaling in één keer of in vier termijnen.
Bij inschrijving ontvangt u ook een formulier van de penningmeester.
Wij hopen dat alle ouders automatisch willen betalen. Dit bespaart de penningmeester van de AC namelijk veel werk. De rekening is ondergebracht bij de Stichting Vrienden van het Openbaar Onderwijs Hardenberg. Op elke jaarlijkse ouderavond doet de penningmeester verslag van de financiën.

Vergaderingen

De MR en de AC vergaderen afzonderlijk. De vergaderingen van de MR beginnen om 19.00 uur; die van de AC doorgaans om 20.00 uur.
Misschien is het lidmaatschap van AC of MR ook wel iets voor u? De AC of MR-leden vinden hun werk meestal erg leuk en een kijkje in de keuken van de school is vaak erg interessant. Maar het vraagt, net als een bestuursfunctie in een vereniging, uiteraard wel de nodige tijd.
Tijdens de jaarlijkse zakelijke ouderavond vinden de verkiezingen voor deze raden plaats. Logischerwijs kunne er dan dus wijzigingen optreden in de samenstelling; u krijgt hiervan bericht via de nieuwsbrief.
 

Jaarverslag AC

/syndeo_data/media/Jaarverslag_Ouderraad_schooljaar_2016-2017.pdf