Aanmelding nieuwe leerlingen
                  ____________________________________________________________________________
 
 
Als gevolg van de wet op het Passend Onderwijs is de regelgeving veranderd. Dit betekent dat we bij plaatsing van een kind op school met twee formulieren werken: De aanmelding van een leerling wordt beschouwd als vooraanmelding. Dit betekent dat de school, n.a.v. het door ouders/verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier, beoordeelt of zij kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling.
 
Vervolgens worden ouders uitgenodigd voor een gesprek.
Indien overgegaan wordt tot plaatsing van de leerling ontvangen ouders een inschrijfformulier voor de definitieve inschrijving van hun kind.
 
Als u uw kind voor onze school wilt aanmelden, dan kan dat op drie manieren:
 
  1. U vraagt de school telefonisch of in persoon naar een aanmeldingsformulier en levert het ingevulde aanmeldingsformulier op school in.
  2. U downloadt het aanmeldingsformulier via de website van de school en levert het ingevulde aanmeldingsformulier per post of persoonlijk op school in.
  3. U wilt eerst nog wat meer weten over de school en maakt een afspraak met de directeur of de locatiecoördinator van de school.
 
In het laatste geval heeft u een gesprek en krijgt u een rondleiding door de school. Zo’n rondleiding wordt bij voorkeur afgesproken op een tijdstip dat de school “in vol bedrijf” is, zodat u goed de sfeer kunt proeven.
 
Nadat de school het aanmeldingsformulier heeft ontvangen neemt de school contact met u op en maakt een afspraak voor een gesprek.
In dit gesprek komen aan de orde:  
Naar aanleiding van de uitkomst van dit gesprek krijgt u een inschrijfformulier mee.
Bij twijfel of de school voor het betreffende kind voldoende zorg kan bieden, nemen wij binnen een week contact op met de ouders.