Op donderdag 5 april hebben alle 17 leerlingen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt en.... ZIJ ZIJN ALLEMAAL GESLAAGD!!!!! Allemaal super knap gedaan en natuurlijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Op dinsdag 10 april zijn de kinderen van groep 7 onder leiding van juf Tirza en een aantal moeders op de fiets gestapt, op weg naar het praktische verkeersexamen. Voor sommige leerlingen was alleen de heenweg al een hele opgave (wat een eind fietsen, zeg!!), voor anderen viel het reuze mee. De kinderen zijn rond 14.15 uur één voor één gestart om een route van zo'n 20 minuten door Hardenberg te fietsen. Tijdens de route waren controleposten om te kijken hoe er gefietst werd.
De uitslag kwam aan het eind van de middag binnen via de mail. Daarin stond dat er van de 17 leerlingen 15 zijn geslaagd en helaas dus 2 gezakt. De kinderen hebben een diploma gekregen en een veilig aandenken.

Allemaal bedankt voor jullie inzet en de meefietsende moeders bedankt voor jullie hulp!!!

 
17-05-2018  11:42
We hebben toezeggingen gekregen om de werkdruk te verlagen. Het kabinet is daarmee tegemoet
gekomen aan een deel van de eisen. De verlaging van de werkdruk was een aspect van de inzet van de
acties. Een ander aspect was en is het salaris.
Het beroep leerkracht moet weer aantrekkelijk gemaakt worden en daar hoort een salaris bij dat past bij
de opleiding, het werk en de verantwoordelijkheid die de leerkrachten hebben en dragen.
Er is nog steeds een groot tekort aan leerkrachten en dat tekort wordt steeds groter. Het is bijna
onmogelijk om vervanging te regelen en vacatures vullen is ook lastig.
Vandaar dat het team van OBS Cantecleer ook woensdag 30 mei gehoor zal geven aan de oproep.
Wij hopen (nogmaals) op uw begrip.

 
07-05-2018  10:22
Maandag 14 mei gaat groep 3 t/m groep 6 op schoolreis naar Attractiepark Drouwenerzand. De kinderen van groep 3 t/m 6 worden maandag om 9.00 uur op school verwacht. De bus vertrekt om 9.15 uur en we hopen om 16.15 uur weer op school te zijn. Rond het middaguur gaan we samen een patatje eten. Op het park mogen we gedurende de hele dag drinken pakken en voor wat lekkers tussendoor wordt gezorgd. Je hoeft niks mee te nemen. Zorg voor kleding die past bij het weer van de dag. We gaan er een onvergetelijke dag van maken!

17-04-2018  14:41
Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. We starten deze ochtend in alle groepen met een ontbijt. Van een goed ontbijt krijg je energie, dus tijd voor de Koningsspelen!!! Samen met Niek Welleweerd van Sportservice Hardenberg, is er een sportief programma in elkaar gezet. De spelen vinden rondom de school plaats. Uiteraard gaan we met de hele school de dans uitvoeren, behorende bij de koningsspelen (Kinderen voor kinderen). Wilt u een kijkje komen nemen deze ochtend dan bent u van harte welkom!!!! Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.

12-04-2018  15:36

Op donderdag 5 april hebben alle 17 leerlingen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt en ze zijn allemaal geslaagd!!! Allemaal super knap gedaan en natuurlijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 
Op dinsdag 10 april zijn de kinderen van groep 7 onder leiding van juf Tirza en een aantal moeders op de fiets gestapt, op weg naar het praktische verkeersexamen. Voor sommige leerlingen was alleen de heenweg al een hele opgave (wat een eind fietsen, zeg!!), voor anderen viel het reuze mee. De kinderen zijn rond 14.15 uur één voor één gestart om een route van zo'n 20 minuten door Hardenberg te fietsen. Tijdens de route waren controleposten om te kijken hoe er gefietst werd. De uitslag kwam aan het eind van de middag binnen via de mail. Daarin stond dat er van de 17 leerlingen 15 zijn geslaagd en helaas dus 2 gezakt. De kinderen hebben een diploma gekregen en een veilig aandenken.
Allemaal bedankt voor jullie inzet en de meefietsende moeders bedankt voor jullie hulp!!!